JEZÍRKA

Projekt
jezírka


Doba realizace
dle velikosti


Datum realizace
různé

Vodní prvek je odpradávna zdrojem klidu a slouží k relaxaci těla i mysli. Uměle vybudované rybníky a jezírka jsou součástí každého zámeckého parku a známých zahrad.

V současné době je trendem budovat soukromé, spíše menší vodní prvky, kterou slouží buďto jako koupací jezírka nebo jako biotopy s velkou škálou rostlin a živočichů.

Jezírka realizujeme jako celek. Začínáme vyměřením, prohloubením, jemnou modelací pískem. Dále instalujeme různé typy geotextilií, jezírkových fólii, tak aby byla zajištěna vodotěstnost vrstev. Finální prací je instalace kamenů, různých designových prvků - například lomového kamene.

K jezírku je možné na přání zákazníka vybudovat různé typy schodů, vodopádů a kamenných okrasných zídek.

POUŽITÝ MATERIÁL:

  • Geotextilie
  • Písek
  • Jezírková fólie
  • Filtrační zařízení
  • Říční kámen
  • Lomový kámen